1. Przejdź do głównej zawartości
  2. Przejdź do stopki

Zobacz pozostałe aktualności →

O Instytucie

Instytut Muzyki…

…należy do grona najstarszych jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego – posiada ponad czterdziestoletnią historię. Istotnym zadaniem Instytutu jest kształcenie studentów w czterech zasadniczych aspektach muzyki klasycznej i rozrywkowej: [1] wykonawczym (śpiew, gra na instrumentach, dyrygowanie), [2] twórczym (kompozycja, aranżacja), [3] dydaktycznym (prowadzenie zespołów, nauczanie muzyki), [4] popularyzatorskim (animowanie kultury muzycznej). Nasi absolwenci pracują między innymi jako: wokaliści, instrumentaliści (m. in. organiści), dyrygenci, kompozytorzy, realizatorzy dźwięku, animatorzy i menadżerowie kultury, instruktorzy, publicyści, prelegenci, nauczyciele. Instytut posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie kształcenia na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I i II stopnia) oraz Jazz i muzyka estradowa (studia I stopnia). Kadrę Instytutu Muzyki stanowią:

  • 5 osób z tytułem profesora,
  • 11 osób ze stopniem doktora habilitowanego,
  • 4 osób ze stopniem doktora,
  • 7 osób z tytułem zawodowym magistra.

Kadra ta posiada imponujący dorobek artystyczny (wykonania koncertowe, nagrania płytowe, kompozycje, aranżacje), naukowy (publikacje z zakresu muzykologii, teorii muzyki i pedagogiki) i organizacyjny (konferencje naukowe, koncerty, festiwale, wystawy).

Z instytutem współpracuje wiele innych osób (m.in. instrumentalistów, wokalistów i specjalistów w innych dziedzinach nauki i sztuki).


Z kroniki Instytutu

Instytucjonalnymi poprzednikami Instytutu Muzyki były: Zakład Wychowania Muzycznego (powołany w 1971 r.), a następnie Instytut Wychowania Muzycznego (od 1983 r.), Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej (od 2001 r.). Zakład Wychowania Muzycznego wraz z trzema innymi zakładami budował w przeszłości strukturę Wydziału Pedago­gicznego – zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 1971 roku, zatwierdzającym strukturę ówczesnej uczelni – Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, dwa lata później przekształconej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W odpowiedzi na wyraźną potrzebę zintegrowania zielonogórskiego środowiska artystycznego jesienią 1999 r. powstał Wydział Artystyczny, a Instytut Wychowania Muzycznego został przemianowany na Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej w roku 2001. Utworzony 1 października 2001 r. Uniwersytet Zielonogórski zachował strukturalne umocowanie Instytutu w ramach Wydziału Artystycznego. Na mocy Uchwały Nr 354 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 listopada 2010 roku jednostka otrzymała nową nazwę – Instytut Muzyki.

Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. prof. Zygmunta Szafrana 19

Zielona Góra

65-516

Polska

Adwokat Gdynia Adwokat Gdynia whisky

Kodowanie: Dabhand.Studio

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij