1. Przejdź do głównej zawartości
  2. Przejdź do stopki

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

Prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz

Bogumiła Tarasiewicz – mezzosopran, muzykolog

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu solowego prof. Ewy Werki i prof. Bożeny Karłowskiej oraz muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Stęszewskiego. W 1999 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia w dziedzinie wokalistyki w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, a w roku 2012 stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka – na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Decyzją Prezydenta RP z dnia 11 maja 2020 roku otrzymała tytuł Profesora.

Od 1990 roku nieprzerwanie związana jest ze środowiskiem akademickim, najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, a od 2001 roku – Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest jedynym w Polsce etnomuzykologiem zajmującym się tradycyjną muzyką polskich Łemków (m.in. autorką obszernej monografii Wesele łemkowskie – obrzęd i muzyka. Tradycja a współczesność, Legnica 2009 oraz wielu artykułów z tego zakresu, jest także współautorką dwujęzycznej polsko-łemkowskiej publikacji Śpiwanky Baby Olhy/Pieśni Babci Olgi, Legnica 2010, oraz redaktorem tomu Łemkowie – wczoraj, dziś, jutro… Legnica 2011).

W swej drugiej profesji (wokalistyka) jest uznaną interpretatorką dzieł XIX i XX-wiecznych kompozytorów liryki wokalnej. Ma w swoim dorobku kilkaset koncertów, w tym wiele recitali. Na szczególną uwagę zasługują wydawnictwa fonograficzne (wydane przez Polskie Nagrania MUZA CD Pieśni dla dzieci Witolda Lutosławskiego oraz dwupłytowy album CD Stanisław Niewiadomski – Pieśni, wydana przez Wytwórnię Fonograficzną DUX CD Cykle wokalne Modesta Musorgskiego oraz przez Lubuskie Biuro Koncertowe CD Pid obłaczkom jawir pochyleny z pieśniami łemkowskimi). Dokonała kilku prawykonań (m.in. Tryptyku do słów B. Leśmiana Mirosława Bukowskiego, pieśni Nasz los do słów H. Szylkina Juliusza Karcza oraz Kantaty na Boże Narodzenie Katarzyny Kwiecień-Długosz).

Jako śpiewaczka podejmuje zadania naukowe dotyczące interpretacji dzieł wokalnych. Jest autorką monografii Modest Musorgski – cykle wokalne. Od analizy do interpretacji artystycznej (Poznań 2011) i wielu artykułów dotyczących tej tematyki oraz redaktorem publikacji Muzyka wokalna. Dzieła, wykonawstwo, konteksty (Poznań 2008).

W swojej działalności naukowej szczególnie wiele uwagi poświęciła zagadnieniom emisji głosu w mowie i śpiewie. Wypracowała autorską metodę kształcenia głosu, którą jako spójną koncepcję przedstawiła w publikacji Mówię i śpiewam świadomie (Universitas, Kraków 2003). Książka ta to ceniony podręcznik do nauki emisji głosu, uznany przez wydawnictwo za bestseller kilku ostatnich lat, świadczą o tym wielokrotne wznowienia i nakład ponad 10 000 egzemplarzy. Jako specjalistka w zakresie emisji głosu prowadzi wykłady i warsztaty nie tylko dla studentów czy uczniów, ale także dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół muzycznych oraz w placówkach oświatowych.

Jest cenionym nauczycielem akademickim, jej absolwenci odnoszą sukcesy na konkursach i festiwalach muzycznych. Jako trener wokalny współpracowała z drużyną Urszuli Dudziak w show telewizyjnym Bitwa na głosy.

Prowadzi szeroką działalność popularyzatorską – u podstaw podejmowanych przez nią inicjatyw leży przekonanie, iż wobec powszechnie znanych problemów w polskiej rzeczywistości w odniesieniu do wychowania estetycznego – na środowiskach twórczych spoczywa obowiązek dobrze pojętego upowszechniania sztuki. Chcąc sprostać temu zadaniu od 1998 roku prowadzi Lubuskie Biuro Koncertowe, którego jednym z głównych obszarów działalności są cykliczne koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W tym zakresie jej firma należy do najprężniej działających w kraju. Rocznie organizuje blisko 4.000 koncertów. Jest inicjatorką wielu artystycznych inicjatyw (m.in. Uniwersyteckich Koncertów Kameralnych ARS LONGA, Uniwersyteckich Wieczorów Wokalnych, cyklicznych wykładów i koncertów dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gorzowie i Zielonej Górze). Za swoją działalność otrzymała pięć nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. prof. Zygmunta Szafrana 19

Zielona Góra

65-516

Polska

Kodowanie: Dabhand.Studio

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij