1. Przejdź do głównej zawartości
  2. Przejdź do stopki

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

Barbara Literska, teoretyk muzyki, muzykolog

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:

  • muzyk instrumentalista (flecista), Państwowa Szkoła Muzyczna II st. we Wrocławiu (1987),
  • magister sztuki w zakresie teorii muzyki (dyplom z wyróżnieniem), Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1992), promotor: Prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil,
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, Uniwersytet Warszawski (2003), promotor: Prof. dr hab. Maciej Gołąb,
  • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, Uniwersytet Wrocławski (2013).
Publikacje
  • Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.
  • Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina: aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne, Musica Iagellonica, Kraków 2004.
  • Krytyka muzyczna – teoria, historia, współczesność, red. M. Bristiger, R. Ciesielski, B. Literska, J. Guzy-Pasiak, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
  • Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej, red. B. Literska, R. Ciesielski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.

Ponadto jest autorką wielu artykułów (m.in. Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Chopina. Próba systematyki, „Muzyka” 1997, nr 4; Godowsky’s “Studien über die Etüden von Chopin” – between the assumptions and their realization, „Muzyka” 2010, nr 3) oraz rozdziałów w monografiach (m.in. Chopin w szkole XXI wieku, [w:] Chopin w kulturze polskiej, Wrocław 2009; Pamięć ukryta w dźwiękach – Tadeusz Baird wobec wojennej traumy, [w:] Pamięć czasu Zagłady: 1939-2009, Zielona Góra 2011).

Barbara Literska jest obecnie zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii Muzyki (w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego). Realizuje zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii muzyki na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Jazz i muzyka estradowa. W swej dotychczasowej pracy w Uniwersytecie piastowała wiele funkcji: była kierownikiem Zakładu Teorii Muzyki, Zastępcą Dyrektora Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej, Prodziekanem ds. nauki Wydziału Artystycznego. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Artystycznego (2016-2020).

Barbara Literska jest ekspertem MENiS i konsultantem CEA w zakresie teorii muzyki.

Kontakt:

tel. 693 100 237

Informacje:
http://miesiecznik.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik06-2016/04.pdf

http://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwzbiory&id=1319&view=publikacja&litera=13&Itemid=24&lang=pl

http://imu.uz.zgora.pl/instytut-muzyki/5722/

 

 

 

 

Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. prof. Zygmunta Szafrana 19

Zielona Góra

65-516

Polska

Kodowanie: Dabhand.Studio

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij