1. Przejdź do głównej zawartości
 2. Przejdź do stopki

Zobacz pozostałe aktualności →

Ogłoszenia i informacje

Uwaga!
Zamieszczamy
ZARZĄDZENIE NR 88 – 2021 w sprawie egzaminów i zaliczeń zdalnych w Roku Akademickim 2020/21
Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

Dzień Rektorski na Wydziale Artystycznym – piątek, 30.04.2021:
Komunikat Rektora WA

Drodzy Studenci!

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęca do zgłaszania się chętnych studentów/studentek do działania w Studenckiej Komisji Wyborczej.

Kto może się zgłosić?

 1. każda osoba posiadająca status studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 2. student, który nie jest członkiem organów Samorządu Studenckiego tzn. Parlamentu Studenckiego, Rady Mieszkańców, Studenckiej Komisji Rewizyjnej.

 Do najważniejszych zadań członków Studenckiej Komisji Wyborczej należy:

 1. przyjmowanie i weryfikacja kandydatur do organów Samorządu Studenckiego oraz do organów wyborczych i kolegialnych Uczelni pod względem formalnym;
 2. przygotowanie kart wyborczych i list wyborców;
 3. przeprowadzenie wyborów do organów wyborczych oraz kolegialnych na Uczelni;
 4. czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów;
 5. ustalenie i ogłoszenie kalendarza wyborczego.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą poniższego formularza do 10 maja br. do godziny 24:00.

https://docs.google.com/forms/d/1KKXZDrn2M9XbTupBuvFDhnDsY8Y29x9AfDNY1k5hjkM

Z osobami, które zgłosiły swoją chęć działania w Studenckiej Komisji Wyborczej skontaktujemy się telefonicznie.


Zaproszenie do udziału w ankiecie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza wszystkich studentów do udziału w międzynarodowym badaniu z zakresu przedsiębiorczości (GUESSS), które bada postawy studentów w  54 krajach i na ponad 1000 uniwersytetach.

Państwa udział w badaniu jest niezwykle cenny, a wypełnienie ankiety zajmie około 10-15 minut.
Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://tinyurl.com/g21-poland
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i wsparcie w realizacji projektu.

Koordynator projektu:
prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

e-mail: joanna.kosmaczewska@up.poznan.pl


Prosimy o zapoznanie się z komunikatami JM Rektora UZ oraz Dziekan Wydziału Artystycznego:


Zaproszenie do udziału w badaniach społecznych dla studentów I roku

Pracownia Badań nad Młodzieżą Instytutu Socjologii UZ zaprasza do udziału w badaniu:

Studia i studiowanie w czasach pandemii: doświadczenia studentów zielonogórskich z „czasów zarazy”. Zaproszenie skierowane jest do studentów pierwszego roku studiów licencjackich, którzy swoją przygodę ze studiami rozpoczęli w październiku 2020 roku.

Szczegółowe informacje: https://www.wns.uz.zgora.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-badaniach-spolecznych/


Ruszył nabór wniosków do projektu dla najwybitniejszych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach projektu wsparcia kreatywności, innowacyjności oraz rozwoju naukowego wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0”.
Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej.
Uczestnicy programu otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.

Zgłoszenia na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1) wraz z kosztorysem (załącznik nr 2), CV (załącznik nr 3) i oświadczeniem uczestnika projektu (załącznik nr 4) można składać do Sekretariatu
Prorektora ds. Studenckich do 10 marca drogą mailową na adres a.kufel@adm.uz.zgora.pl. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.


REKRUTACJA ERASMUS+ PRZEDŁUŻONA DO 1 MARCA!

Drodzy Studenci Instytutu Muzyki!

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ została przedłużona.
Dokumenty aplikacyjne możecie wysyłać do 1 marca 2021r. na adres:
w.pruszynski@imu.uz.zgora.pl
Dodatkowo należy wypełnić i wysłać aplikację online dostępną pod tym adresem:
https://www.erasmus.uz.zgora.pl/students-form-pl/
Dokładne informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć tutaj:
https://www.erasmus.uz.zgora.pl/rekrutacja-studentow/
W razie pytań prosimy pisać na adres:
w.pruszynski@imu.uz.zgora.pl


UWAGA! Nabór do programu ERASMUS+!

Szanowni Studenci Instytutu Muzyki,

dnia 15 lutego 2021r. rozpoczyna się rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Rekrutacja potrwa do 28 marca 2021r.

Złożenie aplikacji zgłoszeniowej do niczego nie zobowiązuje (poza wypełnieniem formalności), a stwarza możliwość uzyskania stypendium i zdobycia doświadczenia, jak również przeżycia przygody życia. Z powodu obaw przed pandemią w każdej chwili można zrezygnować, także przed samym wyjazdem.

Aby wziąć udział w rekrutacji konieczne są:
1. Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające status studenta z uwzględnieniem średniej za dotychczasowy okres studiów danego stopnia. W przypadku studentów I semestru studiów drugiego i trzeciego stopnia – zaświadczenie z Dziekanatu oraz kopię dyplomu ukończenia studiów poprzedzających aktualne studia.
2. Zaświadczenie o znajomości języka obcego wystawione przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego (UCKJ) lub zewnętrzny certyfikat językowy.
3. Krótki list motywacyjny w języku angielskim. List powinien zawierać informacje na temat dotychczasowych znaczących osiągnięć artystycznych kandydata, a także powodów dla których chce wziąć udział w programie.

Wszystkie dokumenty prosimy wysyłać do 15 lutego 2021r. na adres:
w.pruszynski@imu.uz.zgora.pl

Dodatkowo należy wypełnić i wysłać aplikację online dostępną pod tym adresem:
https://www.erasmus.uz.zgora.pl/students-form-pl/

Dokładne informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć tutaj:
https://www.erasmus.uz.zgora.pl/rekrutacja-studentow/


KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO
Drodzy Studenci,
Szanowni Wykładowcy,
zgodnie z Zarządzeniem nr 11 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku, kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
na studiach I i II stopnia realizowane jest zdalnie. Wyjątek stanowią zajęcia ujęte w wykazie poniżej, które bedą realizowane stacjonarnie od 6 kwietnia 2021 r.
Uwaga:
Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyjętych w Zarządzenieu Rektora nr 11 w przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązujących związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-C0V-2 wywołującego chorobę COVID-19.
Zarządzenie Rektora UZ nr 11
Instytut Muzyki_zajecia stacjonarne

Centrum Nauki i Kultury UJK
zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej|
30. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:

– nauki humanistyczne,

– nauki społeczne,

– nauki teologiczne,

– sztukę.

Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:

       – nauki ścisłe i przyrodnicze,

       – nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

       – nauki rolnicze,

       – nauki inżynieryjno-techniczne,

Sekcji posterowej    –   wszystkie dziedziny nauki

Konferencja odbędzie się w terminie 22–23 kwietnia 2021 r.

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest komunikat konferencyjny, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje.


Szanowni Państwo,

od stycznia 2021 roku przywrócona zostaje dla studentów Instytutu Muzyki możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych w trybie stacjonarnym.

Utrzymany zostaje obowiązek składania przez studentów dokumentu o nazwie tygodniowy harmonogram wejść, który będzie podstawą dla pracowników portierni do wpuszczenia Państwa do Instytutu zarówno w celu odbycia zajęć, jak i samodzielnej pracy. Dokument ten należy przesłać elektronicznie do Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki, p. dr Michała Kocota do każdego czwartku.

Dla przypadku osób, które nie zdecydują się na zajęcia w trybie stacjonarnym w dalszym ciągu prowadzone będą zajęcia w trybie zdalnym.


Konsultacje dla przedsiębiorczych
4 grudnia

Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturze Agencji Rozwoju Regionalnego i Biuro Karier UZ zapraszają do wzięcia udziału w telefonicznych konsultacjach z zakresu wsparcia finansowego studentów i absolwentów UZ prowadzących swoje firmy.

Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się na stronie: http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?warsztaty


Drodzy Studenci,

Nadchodzą wybory do Parlamentu Studenckiego, Rad Mieszkańców oraz Senatu UZ. Ze względu na panującą sytuację, wybory odbędą się w formie elektronicznej.

Głosowanie odbędzie się w dniach 26.11-28.11.2020

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://fb.me/e/24ZqjZHUD


Szanowni Państwo, drodzy Studenci,

w związku z wyrażeniem zgody przez Władze Uczelni na Państwa samodzielną pracę w pomieszczeniach Instytutu Muzyki, zwracam się z prośbą o wypełnienie dokumentu „tygodniowy harmonogram wejść” i odesłanie go na adres: M.Kocot@imu.uz.zgora.pl
Zapisując plik prosimy dodać mu w nazwie własne imię i nazwisko (np.  „Imię Nazwisko Tygodniowy harmonogram wejść studentów_IM.docx”). Usprawni to uporządkowanie otrzymanych dokumentów.
Jednocześnie zaznaczamy, że niemożliwe jest w chwili obecnej spotykanie się w Instytucie w grupach oraz wprowadzanie osób z zewnątrz. Możliwa jest w tym momencie jedynie praca samodzielna oraz łączenie się z Instytutu z Państwa Nauczycielami w celu odbycia zajęć. Uprzejmie proszę o przestrzeganie tych wytycznych.
Na każdy kolejny tydzień należy przygotować nowy harmonogram i przesłać go do czwartku.
Dyrekcja Instytutu

UWAGA!!!

Decyzją Władz Uczelni przywrócona zostanie możliwość korzystania z sal Instytutu przez Studentów dla celów samodzielnej pracy.

W najbliższym czasie poinformujemy o szczegółowych zasadach korzystania z sal oraz o zasadach tworzenia harmonogramu pracy.

Dyrekcja Instytutu Muzyki


Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił dwa konkursy dla studentów, doktorantów, pracowników: [1]  Konkurs na najlepszą pracę dyplomową; [2] Konkurs „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”. Studenci i doktoranci mogą samodzielnie wysyłać zgłoszenia do konkursu, dotyczącego prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. W konkursie o aktywności kulturalnej zgłoszenia może dokonać student, ale także opiekun zespołu/grupy, a więc pracownik naukowy lub administracyjny uczelni. Ponadto powołano platformę o nazwie „Forum Kół Naukowych”, która ma wesprzeć działalność kół naukowych.


Ogłoszenie Biura Karier UZ

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak założyć organizację pozarządową, czym różni się fundacja od stowarzyszenia, skąd pozyskiwać fundusze na działalność takich organizacji, dowiedzieć się jak wystartować w konkursie o bezzwrotne dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź z nami na spotkaniu!
Dostarczymy Ci niezbędnych informacji i spędzisz z nami dobrze czas!
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zapraszamy wszystkich zainteresowanych  na webinar który poprowadzą specjaliści z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

Termin: 22 października (czwartek)
Godzina: 12.30
Zapis: www.bk.uz.zgora.pl – zakładka warsztaty

Zapisy: http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?warsztaty


Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego od dnia 17.10.2020 wszystkie zajęcia w Instytucie Muzyki odbywać się będą w trybie zdalnym.


Prosimy zapoznać się z informacją dotyczącą przedłużenia legitymacji studenckich.

SKM_C224e20101409481 zał. 1 IM-przedłużenie legitymacji studenckiej (WA)

zał. 1 IM-przedłużenie legitymacji studenckiej (WA)


Informujemy, że dla studentów I lat studiów I i II stopnia  od nowego roku akademickiego 2020/2021 rusza kolejna edycja programu stypendialnego. Studenci mogą otrzymać pieniądze w formie stypendiów motywujących lub na założenie firmy. Może to być maksymalnie jeden tysiąc złotych miesięcznie (stypendia motywujące) lub jednorazowe wsparcie w kwocie pięciu tysięcy złotych na stypendia na założenie firmy.

Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje i dokumenty.

STYPENDIA MARSZAŁKA_Wprowadzenie

wniosek_o_przyznanie_pomocy_materialnej__motywujace

wniosek_o_przyznanie_pomocy_materialnej__przedsiebiorcze


PRZYDZIAŁY STUDENTÓW DO PEDAGOGÓW

Zamieszczamy Przydział studentów Katedra Dyrygentury Instrumentalistyki i Wokalistyki. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.


W poniższych dokumentach znajduje się wykaz zajęć, które odbywać się będą na poszczególnych kierunkach w formie stacjonarnej lub hybrydowej.

Pozostałe zajęcia, nie umieszczone w poniższych wykazach, a wynikające z planu zajęć odbywać się będą W TRYBIE ZDALNYM.

Wykaz przedmiotów-zajęcia stacjonarne-semestr zimowy 2020-2021 JiME I st

wykaz przedmiotów-zajęcia stacjonarne-semestr zimowy 2020-2021 EASM I st

wykaz przedmiotów-zajęcia stacjonarne-semestr zimowy 2020-2021 EASM II st

UWAGA! Przedmioty bez uwag w rubryce Sposób realizacji zajęć realizowane będą w formie takiej, jak wynika to z przydziałów, czyli w grupach 1- lub 2-osobowych.


Drodzy Studenci!

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Komunikacie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął następujące decyzje:

 1. Zajęcia należy planować uwzględniając „przyjazne” dla studentów warunki komunikacyjne. Wykaz zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym będzie umieszczony na stronie wydziału i stronach instytutów.
 2. Zajęcia zdalne powinny być prowadzone z wykorzystaniem strumienia audio i wideo.
 3. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem strumienia audio – wideo – do udziału w zajęciach można wykorzystać smartfon.
 4. Studenci nieposiadający sprzętu czy łącza internetowego powinni ten fakt zgłosić Dziekanowi. W uzasadnionych przypadkach studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych wykorzystując sprzęt i pomieszczenia uczelni.
 5. Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w sposób zdalny zgodnie wytycznymi kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ.
 6. Studenci, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości dotyczące realizacji zajęć zdalnych mogą to zrobić poprzez poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/1p44L5Q83nF4DjbAlPvFOwFKMQTPV-tYFCMWBN0V4cUU/viewform?edit_requested=true

 1. Dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i II stopnia Dziekan Wydziału Artystycznego zorganizuje spotkanie informacyjno adaptacyjne z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego. Terminy, miejsce oraz program spotkań będą podane w osobnym ogłoszeniu Dziekana Wydziału Artystycznego.
 2. W semestrze zimowym wykłady ogólnouczelniane realizowane są wyłącznie w formie zdalnej. Wykłady organizuje dziekan, oferta wydziałowa powinna zostać skierowana tylko do studentów macierzystego wydziału (dotyczy tylko studentów III roku studiów I stopnia).
 3. Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia zostanie przeprowadzone
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (aplikacja GSuite – Google Meet).

p.o. Dziekan Wydziału Artystycznego

dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ


HYBRYDOWE ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłosił sposób pracy w semestrze zimowym 2020/2019.

Na Wydziale Artystycznym zajęcia będą się odbywały częściowo w formie bezpośredniej (tradycyjnej), a częściowo w formie zdalnej.

Szczegółowy wykaz przedmiotów realizowanych w formie bezpośredniej (na terenie uczelni) zostanie opublikowany na stronie wydziału do 7 września br.

Prosimy zapoznać się z treścią całego Zarządzenia nr 112.


Drodzy Studenci i Pracownicy,

zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020 r. nadal pracujemy w dotychczasowym trybie aż do dnia 24 maja 2020 r. https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzenie-ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-24-maja

Do 15 maja br. studenci otrzymają szczegółową informację odnośnie zdalnego sposobu przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych. Proszę więc nie ustawać w swojej dotychczasowej pracy i śledzić stronę internetową wydziału oraz właściwych Wam instytutów.

Przypominam, że w sprawach związanych z tokiem kształcenia możecie się Państwo kontaktować bezpośrednio z Dziekanatem.

Dziekan WA


Zamieszczamy do pobrania dokumenty dotyczące indeksu elektronicznego

Pismo w sprawie indeksu elektronicznego.

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego


Program MOST

Zapraszamy do skorzystania z programu wymiany studentów MOST. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się tutaj.


 Zasady korzystania ze sprzętu Instytutu

Dyrekcja Instytutu informuje, że korzystanie ze sprzętu Instytutu poza siedzibą może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych po uzyskaniu zgody Dyrekcji Instytutu oraz odnotowaniu faktu wypożyczenia sprzętu na portierni. Prosimy o przestrzeganie tych zasad oraz terminowy zwrot sprzętu.


LOGO INSTYTUTU MUZYKI – adres na stronie WA, pod którym znajduje się księga znaku i sposoby wykorzystania logo

Logo_IM_-01


Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. prof. Zygmunta Szafrana 19

Zielona Góra

65-516

Polska

Kodowanie: Dabhand.Studio

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij