1. Przejdź do głównej zawartości
 2. Przejdź do stopki

Ogłoszenia i informacje

Godziny dziekańskie i spotkanie dla studentów I roku. Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem:

I rok-IM


Spotkanie z mgr L. Popławskim dla II roku JIME odbędzie się dnia 5.10.2020 o godz.11:30 w sali 103.

Zajęcia z mgr A. Miedzińska z przedmiotu Podstawy Marketingu w Kulturze Muzycznej dla I roku JiME rozpoczną się dnia 14.10.2020.

Spotkanie organizacyjne z dr hab. B. Stankowiakiem odbędzie się dnia 5.10.2020 o godzinie 13:00


W poniższych dokumentach znajduje się wykaz zajęć, które odbywać się będą na poszczególnych kierunkach w formie stacjonarnej lub hybrydowej.

Pozostałe zajęcia, nie umieszczone w poniższych wykazach, a wynikające z planu zajęć odbywać się będą W TRYBIE ZDALNYM.

Wykaz przedmiotów-zajęcia stacjonarne-semestr zimowy 2020-2021 JiME I st

wykaz przedmiotów-zajęcia stacjonarne-semestr zimowy 2020-2021 EASM I st

wykaz przedmiotów-zajęcia stacjonarne-semestr zimowy 2020-2021 EASM II st

UWAGA! Przedmioty bez uwag w rubryce Sposób realizacji zajęć realizowane będą w formie takiej, jak wynika to z przydziałów, czyli w grupach 1- lub 2-osobowych.


Drodzy Studenci!

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Komunikacie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął następujące decyzje:

 1. Zajęcia należy planować uwzględniając „przyjazne” dla studentów warunki komunikacyjne. Wykaz zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym będzie umieszczony na stronie wydziału i stronach instytutów.
 2. Zajęcia zdalne powinny być prowadzone z wykorzystaniem strumienia audio i wideo.
 3. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem strumienia audio – wideo – do udziału w zajęciach można wykorzystać smartfon.
 4. Studenci nieposiadający sprzętu czy łącza internetowego powinni ten fakt zgłosić Dziekanowi. W uzasadnionych przypadkach studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych wykorzystując sprzęt i pomieszczenia uczelni.
 5. Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w sposób zdalny zgodnie wytycznymi kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ.
 6. Studenci, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości dotyczące realizacji zajęć zdalnych mogą to zrobić poprzez poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/1p44L5Q83nF4DjbAlPvFOwFKMQTPV-tYFCMWBN0V4cUU/viewform?edit_requested=true

 1. Dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i II stopnia Dziekan Wydziału Artystycznego zorganizuje spotkanie informacyjno adaptacyjne z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego. Terminy, miejsce oraz program spotkań będą podane w osobnym ogłoszeniu Dziekana Wydziału Artystycznego.
 2. W semestrze zimowym wykłady ogólnouczelniane realizowane są wyłącznie w formie zdalnej. Wykłady organizuje dziekan, oferta wydziałowa powinna zostać skierowana tylko do studentów macierzystego wydziału (dotyczy tylko studentów III roku studiów I stopnia).
 3. Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia zostanie przeprowadzone
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (aplikacja GSuite – Google Meet).

p.o. Dziekan Wydziału Artystycznego

dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ


HYBRYDOWE ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłosił sposób pracy w semestrze zimowym 2020/2019.

Na Wydziale Artystycznym zajęcia będą się odbywały częściowo w formie bezpośredniej (tradycyjnej), a częściowo w formie zdalnej.

Szczegółowy wykaz przedmiotów realizowanych w formie bezpośredniej (na terenie uczelni) zostanie opublikowany na stronie wydziału do 7 września br.

Prosimy zapoznać się z treścią całego Zarządzenia nr 112.


Drodzy Studenci i Pracownicy,

zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020 r. nadal pracujemy w dotychczasowym trybie aż do dnia 24 maja 2020 r. https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzenie-ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-24-maja

Do 15 maja br. studenci otrzymają szczegółową informację odnośnie zdalnego sposobu przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych. Proszę więc nie ustawać w swojej dotychczasowej pracy i śledzić stronę internetową wydziału oraz właściwych Wam instytutów.

Przypominam, że w sprawach związanych z tokiem kształcenia możecie się Państwo kontaktować bezpośrednio z Dziekanatem.

Dziekan WA


Zamieszczamy do pobrania dokumenty dotyczące indeksu elektronicznego

Pismo w sprawie indeksu elektronicznego.

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego


Program MOST

Zapraszamy do skorzystania z programu wymiany studentów MOST. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się tutaj.


 Zasady korzystania ze sprzętu Instytutu

Dyrekcja Instytutu informuje, że korzystanie ze sprzętu Instytutu poza siedzibą może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych po uzyskaniu zgody Dyrekcji Instytutu oraz odnotowaniu faktu wypożyczenia sprzętu na portierni. Prosimy o przestrzeganie tych zasad oraz terminowy zwrot sprzętu.


LOGO INSTYTUTU MUZYKI – adres na stronie WA, pod którym znajduje się księga znaku i sposoby wykorzystania logo

Logo_IM_-01


Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. prof. Zygmunta Szafrana 19

Zielona Góra

65-516

Polska

Kodowanie: Dabhand.Studio

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij