1. Przejdź do głównej zawartości
  2. Przejdź do stopki

Zobacz pozostałe aktualności →

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

Profil absolwenta

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzą do tytułu licencjata sztuki (specjalność nauczycielska).

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Jest zatem przygotowany do: prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji muzycznej na poziomie przedszkolnym i szkolnym (podstawowym, gimnazjalnym); prowadzenia zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych; prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych; animacji i upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie.

Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne zgodne z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzą do tytułu magistra sztuki.

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, posiada dodatkowe umiejętności (patrz poniżej).

Absolwent posiada również określoną programem studiów wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej i muzycznej oraz pedagogiki ogólnej i muzycznej, wzbogacone zasobem wiedzy ogólno-humanistycznej.

Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

Program bloku obejmuje: dyrygowanie, śpiew, specjalistyczną analizę działa muzycznego, czytanie partytur, metodykę prowadzenia chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych w poszerzonym zakresie. Absolwent uzyskuje kwalifikacje dyrygenta zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim i zawodowym ruchu muzycznym.

Edukacja muzyczna

W programie bloku uwzględniono następujące przedmioty: upowszechnianie kultury muzycznej, animacja ruchu i tańca, warsztaty Orffa, Dalcroze’a, Gordona. Absolwent poszerza swe umiejętności przydatne w pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w placówkach pozaszkolnych.

Muzyka jazzowa

Program bloku przewiduje następujące przedmioty: harmonię jazzową, improwizację, aranżację oraz podstawy literatury i historii jazzu a także instrument główny lub śpiew. Absolwent jest przygotowany do indywidualnej pracy twórczej w zakresie aranżacji i kompozycji jazzowej, do prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach kulturalno-oświatowych i działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej.

Wprowadzenie do kompozycji i aranżacji

Blok przewidziany jest dla studentów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowania rozwojem własnej twórczości muzycznej. Program specjalizacji obejmuje zagadnienia związane z twórczością kompozytorską i szeroko pojętą problematyką instrumentoznawczą i instrumentacyjną. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komponowania i opracowania utworów na zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno-instrumentalne.

Nowoczesne technologie w muzyce

Blok przewidziany jest dla studentów zainteresowanych użyciem komputera i urządzeń elektronicznych w twórczości, wykonawstwie i rejestracji muzyki. Zawiera elementy: realizacji i montażu dźwięku,  edycji nutowej przy użyciu komputera, historii muzyki elektroakustycznej i komputerowej, aranżacji i kompozycji z uwzględnieniem najnowszych technologii.

Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. prof. Zygmunta Szafrana 19

Zielona Góra

65-516

Polska

Kodowanie: Dabhand.Studio

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij